Komunikat dotyczący aktualizacji załącznika nr 3 Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 8.1 dla naboru nr FEMA.08.01-IP.01-025/24 (RWS) oraz nr FEMA.08.01-IP.01-026/24 (RMR)

21.03.2024

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach naboru nr FEMA.08.01-IP.01-025/24 (RWS) oraz nr FEMA.08.01-IP.01-026/24 (RMR) ogłoszonego w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa, nastąpiła aktualizacja Załącznika nr 3 Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian:

Pozostałe postanowienia Załącznika nr 3 do Regulaminu wyboru projektów nr FEMA.08.01-IP.01-025/24 (RWS) oraz nr FEMA.08.01-IP.01-026/24 (RMR) pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia.


Skip to content