Komunikat dotyczący aktualizacji Regulaminu wyboru projektów dla naboru Nr FEMA.07.02-IP.01-012/24 (RMR)

25.04.2024

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach naboru Nr FEMA.07.02-IP.01-012/24 (RMR) ogłoszonego w ramach Priorytetu VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działania 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów, nastąpiła aktualizacja Regulaminu wyboru projektów.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian:

Pozostałe postanowienia Regulaminu wyboru projektów oraz załączniki pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia.


Skip to content