Komunikat dot. zmiany 1.1 w Regulaminie konkursu nr FEMA.08.02-IP-001/23

20.06.2023

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach naboru nr FEMA.08.02-IP.01-001/23 ogłoszonego w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.2 Ekonomia społeczna nastąpiła aktualizacja Regulaminu wyboru projektów. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian:

  • nr 1 zmiana zapisów Regulaminu wyboru projektów;

Pozostałe postanowienia Regulaminu wyboru projektów oraz załączniki pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia.

Link do strony konkursu: 8.2 Ekonomia społeczna, Typ projekt: Wsparcie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej – nr FEMA.08.02-IP.01-001/23

Tabela zmian nr 1 w ramach naboru nr FEMA.08.02-IP.01-001/23

Tabela zmian do Regulaminu wyboru projektów

Lp.Miejsce zmianyDotychczasowy zapisObecny zapisUzasadnienie/Uwagi
1.Rozdział 1 Kontakt wnioskodawcy z organizatoremSzczegółowe informacje o naborze możesz uzyskać:telefonicznie:·       infolinia 0 801 101 101 (w godz. 8.30-17.30 pn.  8.30-15.30 wt.-pt.) – opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika.mejlowo:·       Punkt Kontaktowy (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych). Szczegółowe informacje możesz uzyskać w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich, Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich dla Mazowsza. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4,godz. Pracy: pn – 8.00-18.00,wt-pt – 8.00-16.00,tel.:  801 101 101*/ 22 542 27 99*Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.22 542 27 11, 22 542 20 38;E-mail: pife.warszawa@mazowia.euLokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce: 07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38,godz. pracy: pn-pt 8.00-16.00, tel. 22 542 27 15;E-mail: pife.ostoleka@mazowia.euLokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu: 26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,godz. pracy: pn- pt– 8.00-16.00, tel. 22 542 27 13;E-mail: pife.radom@mazowia.euLokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach: 08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4,godz. pracy: pn-pt  8.00-16.00, tel. 22 542 27 12;E-mail: pife.siedlce@mazowia.euPunkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza w Ciechanowie06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5,godz. pracy: pn-pt – 8.00-16.00,tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17;E-mail: pife_ciechanow@mazowia.euPunkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza w Płocku 09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19,godz. pracy: pn-pt  8.00-16.00, tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41.E-mail: pife_plock@mazowia.euUwzględnienie zmiany godzin pracy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz numerów telefonicznych  i infolinii.
2.Rozdział 4 Wnioskodawcy, czyli kto może ubiegać się o dofinansowanie projektubrakUwaga!Wnioskodawca może złożyć maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie projektu realizowanego na obszarze podregionu województwa mazowieckiego, określonego metodą NUTS 3. Jeden projekt obejmuje realizację pełnego zakresu wsparcia na obszarze nie więcej niż trzech podregionów.Jeżeli złożysz większą liczbę wniosków o dofinansowanie to będzie to skutkowało odrzuceniem wszystkich złożonych przez Ciebie wniosków o dofinansowanie na podstawie kryterium formalnego nr 8 (bez możliwości poprawienia) „Projekt jest zgodny z regulaminem naboru”.       Zmiana podyktowana  dotychczasowym doświadczeniem w realizacji projektów na ograniczonym obszarze.  

Skip to content