Komunikat dot. sprawozdania z konsultacji społecznych projektu Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

15.11.2021

15 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021, poz.1057), konsultacje społeczne prowadzone były od 10 września do 17 października 2021 r. W tym czasie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wpłynęło 1011 uwag/wniosków, spośród których w całości uwzględniono blisko 22%, częściowo uwzględniono prawie 52% i nie uwzględniono 26%. Celem konsultacji było pozyskanie uwag i wniosków od jednostek samorządu terytorialnego oraz szeroko rozumianych partnerów społecznych, gospodarczych, organizacji pozarządowych i mieszkańców województwa mazowieckiego do projektu FEM 2021-2027. Uwagi i wnioski do projektu Programu wnoszone były drogą elektroniczną oraz pisemnie.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 6 ust.6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Zarząd Województwa Mazowieckiego przedstawia Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Wszystkim osobom i podmiotom biorącym udział w konsultacjach FEM 2021-2027 dziękujemy za ich zaangażowanie. Wiele wartościowych uwag, zgłoszonych do  projektu Programu przyczyni się do bardziej trafnego przygotowania założeń oferowanego wsparcia, które w większym stopniu zostanie dopasowane do oczekiwań mieszkańców województwa i potrzeb społeczno-gospodarczych Mazowsza.

Link do sprawozdania: Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027


Skip to content