komunikat doprecyzowujący zapisy w ramach Regulaminów wyboru projektów nr FEMA.08.05-IP.01-029.24 (RWS) oraz nr FEMA.08.05-IP.01-030.24 (RMR)

18.06.2024

Szanowny Wnioskodawco,

w nawiązaniu do zapisów Regulaminu wyboru projektów nr FEMA.08.05-IP.01-029/24 (RWS) oraz nr FEMA.08.05-IP.01-030/24 (RMR), dotyczących ograniczenia ilości wniosków o dofinansowanie możliwych do złożenia przez Wnioskodawcę lub partnera informujemy, że Wnioskodawca lub partner może złożyć maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie w ramach jednego naboru. W przypadku JST ograniczenie liczby składanych wniosków dotyczy jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego, nie zaś samej JST. Natomiast w przypadku m.st. Warszawy ograniczenie dotyczy dzielnicy.

Sformułowanie: „Natomiast w przypadku m.st. Warszawy ograniczenie dotyczy dzielnicy”, stanowi doprecyzowanie odnoszące się wyłącznie do dzielnic m.st. Warszawy. W związku z powyższym Wnioskodawca lub partner może złożyć maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie. W przypadku m.st. Warszawy ograniczenie to dotyczy jednostek organizacyjnych oraz dzielnic m.st. Warszawy, nie zaś samego m.st. Warszawy jako JST.


Skip to content