Kolejne jednostki OSP z Mazowsza otrzymają wsparcie z Funduszy Europejskich –nowe wozy strażackie dla OSP Wólka Smolana, Paprotnia, Nowa Sucha i Wyczółki

Kolejne jednostki OSP z Mazowsza otrzymają wsparcie z Funduszy Europejskich –nowe wozy strażackie dla OSP Wólka Smolana, Paprotnia, Nowa Sucha i Wyczółki

29.01.2024

Rekordowe wsparcie unijne dla mazowieckich OSP trafi na zakup 187 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. Blisko 250 mln zł z UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa. Kolejne umowy z władzami gmin Brochów, Teresin, Nowa Sucha i Sochaczew podpisał marszałek Adam Struzik. Wsparcie dla OSP z powiatu sochaczewskiego w ramach funduszy europejskich to prawie 5,8mln zł.

Prawie 5,8 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu sochaczewskiego

Poprawa efektywności systemu reagowania i ratownictwa na terenie gminy Brochów to główny cel projektu, który otrzymał dofinansowanie z UE. Nowy ciężki wóz strażacki wraz w wyposażeniem trafi do OSP Wólka Smolana. Szybka i skuteczna interwencja, krótszy czas dojazdu do miejsca zdarzenia to efekty tego projektu. Skorzystają mieszkańcy i strażacy.

Tytuł projektu: Zakup sprzętu do celów zarządzania klęskami i katastrofami w Gminie Brochów

Beneficjent: Gmina Brochów

Całkowita wartość projektu: 1 729 920,01 zł

Dofinansowanie z UE: 1 470 432,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Zadaniem gminy Teresin oraz strażaków jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia, bezpieczeństwa (także poprzez poprawę bezpieczeństwa ruchu na sieci dróg kołowych i kolejowych), oraz mienia mieszkańców. Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie niezbędne są środki finansowe, które zapewnią wyposażenie OSP w nowoczesny sprzęt oraz nowy i nowoczesny samochód specjalistyczny, podnoszący efektywność działań ratowniczych straży pożarnej. Środki z UE pozwolą właśnie na unowocześnienie floty w OSP Paprotnia i zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem, podnoszący efektywność działań ratowniczej straży pożarnej.  Realizacja projektu zwiększy także szansę uratowania zdrowia i życia ofiar wypadków, oraz ludności zamieszkującej w strefie zagrożenia przy wypadkach powodujących wycieki substancji szkodliwych i toksycznych.

Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału OSP Paprotnia poprzez zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem

Beneficjent: Gmina Teresin

Całkowita wartość projektu: 1 866 070,42 zł

Dofinansowanie z UE: 1 586 159,85 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Sucha podniesie zdolność jednostki do reagowania na zagrożenia. Niewątpliwie zwiększy się bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i przeciwpożarowe w regionie, bezpieczeństwo życia i mienia publicznego oraz prywatnego mieszkańców gminy i powiatu, a skutki wypadków drogowych będą sprawniej niwelowane. W ramach projektu, beneficjent przeprowadzi kampanię edukacyjną w zakresie zmian klimatu i bezpieczeństwa.

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Nowa Sucha

Beneficjent: Gmina Nowa Sucha

Całkowita wartość projektu: 1 642 020,97 zł

Dofinansowanie z UE: 1 395 717,82 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Sochaczew kupi średni wóz strażacki wraz z wyposażeniem dla OSP Wyczółki. Projekt będzie miał wpływ na  zwiększenie efektywności funkcjonowania służb ratowniczo-gaśniczych i umożliwi szybszą oraz skuteczniejszą interwencję. Poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców regionu wobec możliwych do wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof. Projekt obejmuje ponadto kampanię edukacyjną wykorzystującą następujące narzędzia: strona na portalu społecznościowym i strona gminy, spotkania z lokalną społecznością, pokazy ratownictwa medycznego i technicznego na uroczystościach gminnych; festynach itp.; spotkania edukacyjne w szkołach i przedszkolach; informacje zamieszczane w mediach lokalnych; szkolenia z zakresu pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantomów; obstawy rajdów, maratonów i innych imprez sportowych z elementami prewencyjnymi.

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wyczółki

Beneficjent: Gmina Sochaczew

Całkowita wartość projektu: 1 573 000,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 337 050,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Do ochotniczych straży pożarnych z Mazowsza trafia właśnie rekordowe wsparcie z Unii Europejskiej – blisko 250 mln zł na zakup 187 średnich i ciężkich wozów strażackich.

W poprzedniej perspektywie druhowie mogli otrzymać środki unijne na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz remonty strażnic. W aktualnej perspektywie kierujemy pieniądze właśnie na wozy strażackie. Wsparcie jest ogromne, bo aż 250 mln zł. To doskonałe ukoronowanie 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej i 25-lecia samorządu województwa mazowieckiego.

Zdjęcie sylwetki

-Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, Unia Europejska od lat wspiera mazowieckich strażaków.

Samorząd województwa mazowieckiego dba o zrównoważony rozwój w każdym obszarze. Bezpieczeństwo mieszkańców jest priorytetem dlatego możliwość dofinansowania nowych wozów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z funduszy europejskich to bardzo dobra wiadomość

Zdjęcie sylwetki

– podkreśla Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Umowy na wsparcie strażaków

W piątek (19 stycznia br.) podpisane zostały cztery umowy na doposażenie jednostek z subregionu żyrardowskiego Do OSP z powiatu sochaczewskiego trafi prawie 5,8 mln zł na zakup czterech wozów strażackich.

W sumie do subregionu żyrardowskiego trafi wsparcie w  wysokości  24,8 mln zł na zakup 15 wozów strażackich. O kolejnych umowach podpisywanych w subregionie żyrardowskim będziemy informować na bieżąco.

Partnerami wydarzenia są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Niepodległości .

fot. Muzeum Sportu i Turystki w Warszawie


Skip to content