Karta wizualizacji znaku dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

23.03.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę dotyczącą stosowania przez beneficjentów funduszy europejskich karty wizualizacji znaku. Dokument określa wzory znaku dedykowanego dla FEM 2021-2027 w wariantach: kolorowych, monochromatycznych, poziomych, pionowych oraz w dwóch wersjach językowych i w wersji minimalnej. Dodatkowo  określone zostały wzory tablicy informacyjnej, plakatu i nalepki do stosowania przez beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza w perspektywie 2021-2027.

Widoczna i przejrzysta komunikacja o funduszach europejskich jest bardzo ważna. Podkreśla ona rolę Unii Europejskiej i jej zaangażowanie w poprawę życia mieszkańców w każdym kraju członkowskim i jego regionie. Właściwe informowanie mieszkańców, skąd pochodzi finansowanie inwestycji oraz projektów społecznych wynika również z potrzeby zachowania transparentności wydatków z budżetu unijnego. Beneficjenci podpisując umowę o dofinansowanie zobowiązują się do przestrzegania karty wizualizacji znaku oraz do promowania swojego projektu w zakresie efektów i korzyści dla mieszkańców.

Karta została opracowana w oparciu o „Księgę Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021 – 2027” sporządzonej na zamówienie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz „Folderu Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze”.


Skip to content