Jesteśmy już 19 lat w Unii Europejskiej – korzystamy i dziękujemy

Jesteśmy już 19 lat w Unii Europejskiej – korzystamy i dziękujemy

28.04.2023

Nowe drogi i obwodnice miast, nowoczesny i ekologiczny transport, konkurencyjne przedsiębiorstwa, wyremontowane szpitale z najnowszym sprzętem do leczenia i ratowania zdrowia mieszkańców, odnowione zabytki, rewitalizacja przestrzeni publicznych, kilometry tras rowerowych. A to nie wszystko! Nowoczesne placówki edukacyjne i instytucje kultury, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży, doposażenie szkół w sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne oraz tak ważny rozwój usług społecznych i rynku pracy. Warto być już 19 lat członkiem Unii Europejskiej i korzystać z Funduszy Europejskich.

Trochę historii

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. Razem z nami do unijnej wspólnoty zostały też przyjęte Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry. Było to największe w historii rozszerzenie Unii Europejskiej. Efektem tego historycznego wydarzenia jest największy w dziejach Polski awans cywilizacyjny, co przyspieszyło proces zmian inwestycyjnych, infrastrukturalnych i społecznych.

“Doskonale pamiętam 1 maja 2004 r. Był to dzień, na który bardzo czekaliśmy. Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej przed naszym krajem otworzyły się zupełnie nowe możliwości. Poczucie wspólnoty, fundusze europejskie, nowe przestrzenie współpracy. Tych 19 lat to czas ogromnych zmian, które widać w każdym zakątku naszego regionu. Nowe drogi, chodniki, szkoły, przedszkola, boiska. Fundusze dla rolników, przedsiębiorców, środki na założenie i rozwijanie własnej działalności, szkolenia. Dziś nam wszystkim wydaje się oczywistym, że Polska jest członkiem wielkiej europejskiej rodziny. Właśnie rozpoczęliśmy nową perspektywę i ogłosiliśmy pierwsze konkursy na dofinansowanie ze środków unijnych. Wspominając nasze pierwsze kroki w Unii Europejskiej, zachęcam do aktywnego korzystania z tego wsparcia.”

Zdjęcie sylwetki

– podkreśla marszałek Adam Struzik

Fundusze Europejskie dla każdego

We wszystkich regionach zrealizowano setki inwestycji, których wspólnym celem była poprawa jakości życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego, rozwój przedsiębiorczości, zadbanie o edukację dzieci i młodzieży, a także dofinansowanie służby zdrowia i pomoc osobom wykluczonym społecznie, bezrobotnym oraz osobom z niepełnosprawnościami. Z dofinansowania z Unii Europejskiej skorzystały m.in. samorządy, przedsiębiorcy, instytucje kultury, uczelnie i instytuty badawcze, a także organizacje pozarządowe.

“19 lat obecności Polski w Unii Europejskiej wykorzystaliśmy bardzo dobrze. Mazowsze, korzystając ze środków europejskich rozwinęło się i dzisiaj trudno nie zauważyć tych efektów w każdym mieście, powiecie i gminie. Z nowej infrastruktury jak np. drogi, ścieżki rowerowe, nowocześnie wyposażone szpitale korzystają wszyscy mieszkańcy regionu. Korzystamy także z szeregu usług m.in. społecznych, opiekuńczych i cyfrowych. Na pomoc z Unii Europejskiej możemy także liczyć w kryzysowych sytuacjach. Pokazała to pandemia COVID-19, a teraz trwająca wojna na Ukrainie “

Zdjęcie sylwetki

– podkreśla Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Fundusze europejskie dały możliwość realizacji ważnych inwestycji takich, jak:

 • budowa najnowocześniejszego szpitala psychiatrycznego w Polsce – Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica
 • budowa interdyscyplinarnej przestrzeni kompleksowo wyposażonej do przeprowadzania badań naukowych – Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego
 • budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego ułatwiającej codzienne życie mieszkańcom Grodziska i okolic
 • wsparcie budowy pierwszego w Polsce szpitala dla dzieci po ciężkich urazach mózgu Kliniki Budzik
 • budowa Mazowieckiego Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka
 • rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowieprzyciągający turystów z całej Polski
 • modernizacja i renowacja zabytkowego skansenu na terenie Muzeum Wsi Radomskiej
 • budowa nowego lotniska w Modlinie, z którego już skorzystało ponad 20 milionów pasażerów
 • budowa bulwarów wiślanych w Płocku

Co zyskaliśmy?

Bez Funduszy Europejskich nie mielibyśmy na Mazowszu ponad 200 km nowych dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, nowoczesnego i ekologicznego transportu publicznego, wielu tras rowerowych, szlaków kajakowych, odrestaurowanych zabytków czy nowoczesnych budynków użyteczności publicznej. Obecność w Unii Europejskiej zmieniła mentalność mieszkańców Polski i Mazowsza i miała wpływ na rozwój gospodarczy. Ważne jest również to, że w codziennym życiu kierujemy się wartościami europejskimi takimi jak równość, godność człowieka, wolność. Natomiast podczas realizacji projektów, beneficjenci spełniają główne cele polityki UE – np.

 • poprzez osiąganie zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego;
 • ochronę i poprawę jakości środowiska
 • wspieranie postępu naukowo-technicznego
 • zwalczanie wykluczenia społecznego i dyskryminacji

Warto też przypomnieć, że dzięki wspólnocie możemy podróżować po krajach europejskich bez ograniczeń, zamieszkać i pracować w dowolnym miejscu, a także kupić nieruchomości. Przed rokiem 2004 nie mieliśmy takich możliwości. Dzisiaj jesteśmy równoprawnymi obywatelami Unii Europejskiej. Fundusze Europejskie łączą i integrują, pomagają i rozwijają, uczą i bawią. Fundusze Europejskie tworzą naszą przyszłość na każdym etapie życia.


Skip to content