Harmonogram prac nad Programem Regionalnym: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

08.09.2021

31 sierpnia br. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął informację w sprawie aktualizacji zapisów oraz stanu prac nad projektem Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Tym samym ZWM zaakceptował aktualizację harmonogramu prac nad przygotowaniem i rozpoczęciem wdrażania Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027.  Tempo prac nad projektem FEM 2021-2027 jest uzależnione m.in. od postępu prac nad Umową Partnerstwa dla Realizacji Polityki Spójności  2021-2027  w Polsce oraz uzgodnień w ramach Kontraktu Programowego dla Województwa Mazowieckiego. Dlatego harmonogram zawiera jedynie przewidywane terminy planowanych działań i będzie aktualizowany w miarę postępu prac nad ww. dokumentami.


Skip to content