Fundusze Europejskie wspierają kobiety

Fundusze Europejskie wspierają kobiety

08.03.2024

Kobiety są zawsze w centrum uwagi, są ważne, przedsiębiorcze i silne. Kobiety potrafią pogodzić życie domowe z tym zawodowym, są ambitne i mądre. Kobiety korzystają także ze wsparcia funduszy europejskich oraz z ich efektów. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, składamy wszystkim Paniom najlepsze życzenia.

Siła mazowieckich kobiet

Panie mieszkające na terenie województwa mazowieckiego są bardzo aktywne, chętnie angażują się w życie swojej społeczności, są dobrze zorganizowane i nie boją się wyzwań. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej, życie kobiet zmieniło się na lepsze. To już 20 lat nowych możliwości, a zrealizowane projekty wpływają na codzienne życie kobiet.

Fenomen funduszy europejskich

Dzięki środkom europejskim Mazowsze mogło się rozwijać w każdym obszarze. Tylko z zakończonej perspektywy na lata 2014-2020 dofinansowanie otrzymało ponad 6,2 tys. projektów. Co zyskaliśmy? Nowe drogi i obwodnice miast, nowoczesny i ekologiczny transport, konkurencyjne przedsiębiorstwa, wyremontowane szpitale z najnowszym sprzętem do leczenia i ratowania zdrowia mieszkańców, odnowione zabytki, rewitalizacja przestrzeni publicznych, kilometry tras rowerowych. A to nie wszystko! Nowoczesne placówki edukacyjne i instytucje kultury, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży, doposażenie szkół w sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne oraz tak ważny rozwój usług społecznych i opiekuńczych. Zrealizowane inwestycje i projekty są już codziennością życia każdej dziewczynki, nastolatki, kobiety, seniorki.

Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Nowy program regionalny dla województwa mazowieckiego na lata 2021-2027 to kolejne możliwości i kontynuacja rozpoczętych zmian. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych wciąż ogłasza nowe konkursy. Środki z UE pomogą m.in. rozwijać edukację przedszkolną oraz kompetencje uczniów, będą wspierać ochronę klimatu, pomogą wybudować nowe trasy rowerowe, pomogą także inwestować w infrastrukturę drogową i chronić bioróżnorodność. Nadal dofinansowywana będzie ochrona zdrowia, edukacja osób dorosłych i aktywizacja zawodowa kobiet. Kobiety stanowią 52,2 proc. wszystkich osób mieszkających na Mazowszu dlatego kobiety mają istotny wpływ na kształtowanie społeczeństwa i gospodarki regionu.

Gdzie szukać informacji o możliwościach wsparcia z UE?


Skip to content