Fundusze Europejskie wspierają efektywność energetyczną

Fundusze Europejskie wspierają efektywność energetyczną

23.03.2023

Odbyły się obrady Drugiego Regionalnego Okrągłego Stołu. To inicjatywa realizowana w ramach projektu RoundBaltic, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem spotkania było przedstawienie możliwości w zakresie ochrony powietrza oraz poprawy efektywności w wykorzystywaniu energii. Wielką rolę odgrywają tutaj Fundusze Europejskie. Realizowane projekty dotyczą m.in. termomodernizacji budynków, wymiany starych kopciuchów, montażu instalacji fotowoltaicznych, a także rozwoju mobilności miejskiej.

Pogłębiający się kryzys klimatyczny jest wciąż ogromnym wyzwaniem dla państw Europy i świata. Coraz częściej występują klęski żywiołowe takie jak powodzie, pożary, trąby powietrzne, trzęsienia ziemi. To wszystko prowadzi do poważnych i często nieodwracalnych szkód w środowisku lądowym i morskim. Kraje członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska, od lat wdrażają plany i działania, aby walczyć z globalnym ociepleniem, redukować emisję dwutlenku węgla, a także edukować mieszkańców w obszarze ekologii.

 Finansowanie efektywności energetycznej w województwie mazowieckim

W spotkaniu Drugiego Regionalnego Okrągłego Stołu udział wzięli m.in. eksperci związani z branżą energetyczną, przedstawiciele urzędów, fundacji, uczelni wyższych, a także agencji energetycznych. Spotkanie odbyło się pod  honorowym patronatem marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika. Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych reprezentowała Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

“Ponad 1,6 mld zł z programu regionalnego na lata 2014-2020 przeznaczyliśmy na inwestycje w gospodarkę niskoemisyjną. Ten obszar wsparcia cieszy się największym powodzeniem wśród mazowieckich beneficjentów. Miasta, powiaty i gminy chcą wprowadzać ekologiczne rozwiązania na swoim terenie i zdają sobie sprawę z powagi sytuacji”.

Zdjęcie sylwetki

– mówiła dyrektor Monika Tchórznicka.

Mazowsze  wspiera efektywność energetyczną

Dzięki wsparciu z UE, możliwe były inwestycje w odnawialne źródła energii, kogenerację, termomodernizacje budynków. Dodatkowo realizowane działania dotyczyły budowy ścieżek rowerowych i parkingów „Parkuj i Jedź”, rozwoju mobilności miejskiej i wymiany starych urządzeń grzewczych. Fundusze europejskie sprawiły, że  tempo zmian jest szybsze i zwiększyła się świadomość ekologiczna. Beneficjenci środków unijnych najwięcej realizują projektów właśnie z zakresu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.

Wśród efektów dofinansowanych inwestycji są:

  • Gmina Przesmyki – montaż 1076 instalacji OZE na terenie gmin: Przesmyki, Korczew, Paprotnia i Repki;
  • Powiat Sokołowski – utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim umożliwiające mieszkańcom lepszy dostęp do podróżowania komunikacją miejską;
  • Gmina Platerów – wymiana urządzeń grzewczych w 76 budynkach mieszkalnych;
  • Gmina i Miasto Żuromin – termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Żurominie;
  • Gmina Zatory – termomodernizacja budynków szkolnych w Zatorach i Pniewie;
  • Gmina Miasto Płońsk – budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej.

Kto i na co może pozyskać dofinansowanie z FEM 2021-2027

Kontynuacja zielonego rozwoju Mazowsza możliwa będzie w obecnej perspektywie finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Dyrektor M. Tchórznicka przedstawiła, jakie to będą działania i typy projektów, np. wsparcie mazowieckich gmin w realizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, kontrola jakości powietrza poprzez wyposażenie pracowników urzędów gmin i jednostek podległych (straż miejska, ekopatrol) w urządzenia oraz niezbędne przeszkolenie czy poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych.

Co jeszcze było w programie?

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać wystąpień m.in. na temat inicjatyw Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w zakresie poprawy efektywności wykorzystania energii, finansowania efektywności energetycznej w formie Instrumentów Finansowych ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zapoznać się z projektem UE ELENA w Banku Ochrony Środowiska S.A. dla samorządów, MŚP i mieszkalnictwa, wysłuchać prezentacji o Programie „Czyste Powietrze” w Województwie Mazowieckim na tle innych województw i wobec nowych wyzwań, a także poznać Program TERMO w nowej odsłonie.

Okrągły Stół_Dyr. M.Tchórznicka

Skip to content