Fundusze Europejskie pomogły w utworzeniu ekspozycji reliktów z XVIII-wiecznego dworu w Sannikach

Fundusze Europejskie pomogły w utworzeniu ekspozycji reliktów z XVIII-wiecznego dworu w Sannikach

25.03.2024

Wsparcie z Unii Europejskiej pomogło w utworzeniu wystawy archeologicznej prezentującej eksponaty odkryte podczas badan wykopaliskowych w sannickim parku. Historia zasiedlenia tego miejsca jest niezwykle długa i sięga od młodszej epoki kamienia aż po XVIII wiek. Na wystawie można obejrzeć najciekawsze zabytki zidentyfikowane w trakcie badań. Należą do nich m.in. naczynia gliniane z epoki neolitu, monety z XVII wieku czy też kafel naczyniowy z XV wieku. Ponadto organizowane są zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Ochrona unikatowych zabytków oraz poszerzenie oferty kulturalnej Mazowsza – to jest właśnie #FenomenUE.

Wystawa „Co było przed pałacem? Czyli archeologia sannickiego pałacu”

Nowo otwarta wystawa pt. „Co było przed pałacem? Czyli archeologia sannickiego pałacu” prezentuje efekty prac archeologicznych z 2017 roku prowadzonych przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Wydobyte podczas prac wykopaliskowych zabytki można podziwiać w sannickim Pałacu.

Sannickie Europejskie Centrum Artystyczne już na trwałe zapisało się w mazowiecki pejzaż kulturalny. Ziemia ta ma niezwykle ważną i ciekawą historię znaczącą nie tylko w skali Mazowsza, Polski, ale także Europy i świata

Zdjęcie sylwetki

– podkreśla Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Dzięki wsparciu funduszy europejskich w ramach projektu przeprowadzono m.in. przebudowę budynku Pałacu wraz z instalacjami, w tym przebudowa poddasza na cele wystawiennicze oraz budowa ekspozycji zewnętrznej fundamentów dworu z XVIII wieku. Budowa ekspozycji obejmowała m.in. odkrycie fundamentów dworku oraz wykonanie ścieżek wokół terenu fundamentów wraz z elementami małej architektury typu ławki, balustrada.

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach od lat korzysta ze wsparcia Unii Europejskiej. Dzisiaj to miejsce zachwyca odwiedzających swoim niepowtarzalnym klimatem i bogatą ofertą edukacyjną

Zdjęcie sylwetki

– zaznacza Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Na wystawie zaprezentowane zostały takie zabytki, jak m.in. monety z początku XVII wieku z terenu Rzeczypospolitej, model profilu archeologicznego, kafel naczyniowy z XV wieku czy też naczynia gliniane z okresu neolitu. Na wystawie zaprezentowano również wizualizację jednego z pomieszczeń XVIII wiecznego dworu. Ważnym elementem wystawy jest także część plenerowa, znajdująca się przed budynkiem Pałacu, gdzie można obejrzeć pozostałości fundamentów dworu.

Celem wystawy jest przedstawienie pracy archeologa i warsztatu naukowego od momentu znalezienia przedmiotu, poprzez zidentyfikowanie nawarstwień i reliktów architektonicznych do zrekonstruowania potencjalnego pierwotnego wyglądu obiektu

– wskazała Monika Patrowicz, Dyrektor Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach.

Jedną z głównych atrakcji Centrum są koncerty chopinowskie i inne imprezy plenerowe oraz wystawy malarskie. Europejskie Centrum Artystyczne oferuje także szereg interesujących zajęć artystyczno-edukacyjnych. Odwiedzający mogą wziąć udział w różnorodnych warsztatach, np. fotograficznych lub rękodzieła ludowego. Sanniki to idealne miejsce do odwiedzenia na kulturalnej mapie Mazowsza.

Tytuł projektu: Nowe formy uczestnictwa w kulturze – ekspozycja reliktów XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Sannikach

Beneficjent: Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach

Całkowita wartość projektu: 7 270 586,65 zł

Dofinansowanie z UE: 974 282,78 złDziałanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe


Skip to content