Fundusze Europejskie na wsparcie OSP Bieżuń, Rydzewo, Ościsłów, Młocki Gąsocin – nowe wozy strażackie

Fundusze Europejskie na wsparcie OSP Bieżuń, Rydzewo, Ościsłów, Młocki Gąsocin – nowe wozy strażackie

19.01.2024

Doposażenie mazowieckich straży w nowe wozy stało się możliwe dzięki funduszom europejskim. Do OSP trafi 187 wozów strażackich, a kwota wsparcia to aż  prawie 250 mln zł w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Kolejne umowy z władzami gmin Bieżuń, Ciechanów, Ojrzeń, Glinojeck i Sońsk podpisał marszałek Adam Struzik. Wsparcie dla czterech OSP z powiatu ciechanowskiego i jednej OSP z powiatużuromińskiego z funduszy europejskich to ponad 6,6mln zł.

Gmina Bieżuń pozyskała środki europejskie na zakup średniego wozu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem. W ramach projektu zostanie także przeprowadzona wśród mieszkańców kampania informacyjna w zakresie wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych. Realizacja projektu zwiększy bezpieczeństwo w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom związanym z klęskami żywiołowymi i katastrofami, podniesie się również jakość i sprawność działania strażaków. OSP Bieżuń z nowoczesnym wozem zwiększy swoją siłę bojową, co niewątpliwe wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieżuniu

Beneficjent: Gmina Bieżuń

Całkowita wartość projektu: 1 498 140,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 273 419,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Projekt polega na zakupie ciężkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego, który będzie stanowił wyposażenie jednostki OSP w Rydzewie. Jednostka wspiera lokalne służby zarządzania kryzysowego w akcjach reagowania i ostrzegania społeczeństwa przed nadzwyczajnymi zjawiskami klimatycznymi. Nowy sprzęt pomoże w zwiększaniu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w regionie, a także zmniejszaniu skutków zdarzeń drogowych na terenie gminy i regionu ciechanowskiego.

Tytuł projektu: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP w Rydzewie

Beneficjent: Gmina Ciechanów

Całkowita wartość projektu: 1 548 570,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 316 284,50 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP w Ościsłowie to cel projektu gminy Glinojeck. Działania strażaków obejmują głównie teren miasta i gminy Glinojeck, na którym znajduje się Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu. Poza tym OSP bierze udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu ciechanowskiego (miasto Ciechanów, gmina Ciechanów, gmina Ojrzeń, gmina Opinogóra), gdzie występują rezerwaty przyrody: Modła i Lekowo. Nowy wóz to same korzyści w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa strażaków.

Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Jednostki OSP w Ościsłowie

Beneficjent: Gmina Glinojeck

Całkowita wartość projektu: 1 737 000,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 476 450,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP Młock dzięki funduszom europejskim otrzyma nowy średni wóz strażacki wraz z wyposażeniem. Realizacja projektu zwiększy efektywność funkcjonowania służb ratowniczo-gaśniczych i umożliwi szybszą oraz skuteczniejszą interwencję. Nowoczesny samochód zwiększy mobilność jednostki oraz skróci czas dojazdu do miejsca zdarzenia. Elementem projektu będzie także kampania edukacyjna skierowana do dorosłych i młodszych mieszkańców gminy.

Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem przez Gminę Ojrzeń w celu zarządzania klęskami i katastrofami

Beneficjent: Gmina Ojrzeń

Całkowita wartość projektu: 1 355 700,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 152 345,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

W ramach projektu zostanie zakupiony nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z pełnym wyposażeniem dla OSP Gąsocin. Doposażenie jednostki to same plusy, m.in. zwiększy się  efektywność funkcjonowania służb ratowniczo-gaśniczych, strażacy będą mogli szybciej i skuteczniej przeprowadzać interwencje. Pozyskanie nowego pojazdu zwiększy mobilność jednostki OSP oraz skróci czas dojazdu do miejsca zdarzenia. Elementem projektu będzie także edukacja mieszkańców na temat zmian klimatu, w szczególności promowania właściwych postaw i zachowań na wypadek wystąpienia katastrofalnych zjawisk pochodzenia naturalnego.

Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsocinie

Beneficjent: Gmina Sońsk

Całkowita wartość projektu: 1 702 320,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 446 972,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu


Skip to content