Fundusze Europejskie inwestują w ochronę naszej planety

Fundusze Europejskie inwestują w ochronę naszej planety

24.04.2023

Troska o ziemię i jej dobrostan łączy ludzi na całym świecie. Pomaga też Unia Europejska, dążąc swoimi działaniami do Europy bezemisyjnej i przyjaznej dla środowiska. Świadomość ekologiczna mieszkańców jest coraz wyższa. Szanujemy środowisko i podejmujemy wiele inicjatyw chroniących naszą planetę. Rola funduszy europejskich jest w tym obszarze ogromna. Realizowane inwestycje obniżają emisję gazów cieplarnianych, poprawiają jakość powietrza, chronią bioróżnorodność, wprowadzają w miastach ekologiczny transport i po prostu zmieniają styl życia mieszkańców naszego regionu.

Wszyscy używamy tego, co daje nam nasza planeta: wody, powietrza, roślin, lasów. Ziemia jest naszym wspólnym dobrem, dlatego wszyscy troszczymy się o środowisko naturalne.

Ekologicznie na Mazowszu

Pozytywne zmiany klimatyczne napędzają fundusze europejskie. To środki z programu regionalnego już od 19 lat pomagają m.in. w rozwoju mobilności miejskiej poprzez zakupy niskoemisyjnych autobusów oraz budowę parkingów „Parkuj i Jedź” czy budowę ścieżek rowerowych. Mieszkańcy polubili jazdę na rowerze, a możliwość pozostawienia samochodu na bezpiecznym parkingu powoduje, że coraz więcej osób korzysta z transportu publicznego. Efekt? Mniej spalin i hałasu to czystsze powietrze.

Realizowane projekty dotyczyły również zwiększenia udziału odnawialnych źródeł w produkcji energii. Dzięki inwestycjom z zakresu termomodernizacji udało się zamontować tysiące instalacji OZE na budynkach mieszkalnych oraz na budynkach publicznych takich jak szpitale, szkoły, urzędy, instytucje kultury czy strażnice OSP. To realne oszczędności w budżetach i dbałość o środowisko. Środki z UE to też wsparcie w walce ze smogiem. Na terenie całego Mazowsza wymieniane były stare kopciuchy na piece ekologiczne np. na gaz lub na pellet, na spalające biomasę czy lekkie oleje opałowe.

Projekty ekologiczne cieszyły się największym zainteresowaniem wśród mazowieckich beneficjentów. Lokalne samorządy bardzo chętnie inwestowali pozyskane środki w działania mające realny wpływ na ochronę powietrza. Wartość dofinansowania inwestycji wyniosła ponad 2,3 mld zł.

Fundusze Europejskie pomagają chronić ziemię i klimat – najważniejsze obszary wsparcia

– termomodernizacja budynków, dzięki której następuje redukcja emisji dwutlenku węgla, pyłów i gazów do atmosfery, niższe koszty energii, a także poprawa estetyki budynków;

– rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę nowych tras rowerowych, węzłów przesiadkowych, parkingów typu „Parkuj i Jedź” czy zakupy nowych ekologicznych autobusów;

– budowa PSZOK­-ów  infrastruktura do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ma pozytywny wpływ na koszty całego systemu gospodarowania odpadami;

– wymiana starych kotłów węglowych na urządzenia spalające biomasę, lekkie oleje opałowe lub na takie, które wykorzystują paliwa gazowe;

– ochrona bioróżnorodności czyli ochrona gatunków roślin i zwierząt na terenie mazowieckich parków krajobrazowych;

– kogeneracja, która wytwarza energię elektryczną i ciepło w wysokosprawnej kogeneracji, czyli w najbardziej efektywny sposób, np. z odnawialnych źródeł energii;

– wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż na dachach budynków użyteczności publicznej oraz prywatnych paneli fotowoltaicznych produkujących energię na potrzeby własne

Celem wszystkich projektów jest m.in. dbałość o zrównoważony rozwój, zapobieganie niekorzystnym zmianom klimatycznym, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.


Skip to content