Fundusze Europejskie budują przyszłość w nowo otwartym ośrodku edukacyjnym

Fundusze Europejskie budują przyszłość w nowo otwartym ośrodku edukacyjnym

03.04.2023

Na mapie Warszawy pojawiło się nowe miejsce, w którym edukacja, badania oraz innowacje łączą się w technologie nowej generacji. Mowa o Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego, który powstał dzięki pomocy środków europejskich. Ten nowoczesny obiekt mieści się tuż obok Centrum Nauki Kopernik i zaprasza wszystkich, którzy chcą rozwijać naukę m.in. poprzez badania, tworzenie eksponatów oraz innowacyjnych pomocy dydaktycznych. Unia Europejska konsekwentnie wspiera edukację na najwyższym poziomie.

Infrastruktura badawczo rozwojowa w ramach Centrum Nauki Kopernik powstała z myślą o rozwoju edukacji przyszłości, o zapewnieniu dostępności i współpracy naukowców, inżynierów. Badaczy, a także ekspertów zaangażowanych w popularyzację nauki. Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego została oficjalnie otwarta, a jej możliwości są ogromne.

“Rok 2023 to rok Mikołaja Kopernika, więc otwarcie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego wpisuje się doskonale. Realizacja tej inwestycji zmieściła się w budżecie w tych trudnych czasach, a wsparcie przekazał samorząd województwa mazowieckiego oraz Unia Europejska w ramach programu regionalnego. Budynek będzie służyć potrzebom edukacyjnym, osobom szukającym innowacyjnych rozwiązań, to miejsce jest gotowe na współpracę z młodym pokoleniem oraz na kojarzenie myśli naukowych z biznesem”

Zdjęcie sylwetki

– mówił Rafał Trzaskowski prezydent m.st. Warszawy

“Wyrażam duże zadowolenie, że ta inwestycja została zakończona. Mazowsze skupia największy potencjał naukowy, mamy ponad 100 wyższych uczelni. Rozumiemy jak ważny jest transfer wiedzy do młodego pokolenia i prace nad najnowocześniejszymi rozwiązaniami. Fundusze Europejskie zmieniają rzeczywistość, jest to element dźwigni, a to jest miejsce rozwoju emanujące atrakcyjnością”

Zdjęcie sylwetki

– podkreślał Adam Struzik marszałek województwa mazowieckiego.

Co oferuje Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego?

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego jest interdyscyplinarną przestrzenią, kompleksowo wyposażoną do przeprowadzania badań naukowych we współpracy z partnerami z obszaru nauki i biznesu. Prace badawczo-rozwojowe będą koncentrować się w obszarach:

– rozwoju innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych i komunikacji naukowej, wspierających wzmocnienie kompetencji XXI wieku w edukacji STEAM (Science and Technology, interpreted through Engineering and the Arts);

– prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w obszarze edukacji i komunikacji naukowej we współpracy z instytucjami naukowymi i badawczymi w Polsce i na świecie oraz innowacyjnymi firmami z obszaru nowych technologii;

– tworzeniu rozwiązań naukowych i technologicznych wykorzystywanych przez firmy;

– tworzeniu, testowaniu i ewaluacji pomocy dydaktycznych (np. zestawów edukacyjnych, stacji badawczych) i formatów komunikacji naukowej do wykorzystania w edukacji szkolnej i pozaszkolnej;

– rozwoju nowatorskich metod edukacyjnych, służących kształceniu praktycznemu, technicznemu i zawodowemu;

– rozwoju prac z obszaru tzw. learning sciences.

W PPK połączy się wiedza o uczeniu się z pasją do odkrywania świata, a następnie przetworzy się tę wiedzę w nowe produkty, które pomogą doświadczać, poznawać i rozumieć otaczającą nas rzeczywistość.

Realizacja projektu pozwoliła stworzyć miejsce i warunki dla zwiększenia nakładów z sektora przedsiębiorstw w zakresie prac badawczo – rozwojowych związanych z edukacją, sektorem zabawek, sektorem IT i nowych technologii. Budynek Pracowni został przystosowany do osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu powstały następujące laboratoria:

  • Laboratorium Rozwoju Kompetencji XXI wieku;
  • Warsztat Rozwiązań Edukacyjnych – przestrzeń kreacji i prototypowania;
  • Laboratorium Danych i Analiz – przestrzeń prac analitycznych;
  • Przestrzeń Living Lab – strefa prototypowania i weryfikacji założeń rozwiązań edukacyjnych.

Tytuł projektu: Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik

Beneficjent: Centrum Nauki Kopernik

Całkowita wartość projektu: 75 180 113,60 zł

Kwota dofinansowania: 16 765 860,43 zł

Działanie: 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych


Skip to content