Fundusze Europejskie 2021-2027: nowe możliwości dzięki pomocy z Unii Europejskiej

Fundusze Europejskie 2021-2027: nowe możliwości dzięki pomocy z Unii Europejskiej

09.02.2023

Już od ponad 18 lat czerpiemy korzyści z bycia częścią wyjątkowej wspólnoty jaką jest Unia Europejska. Przed nami kolejna perspektywa unijna, która przyniesie rekordowe 76 mld euro dla Polski na rzecz poprawy jakości życia każdego z nas. W środę 8 lutego na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się oficjalna inauguracja perspektywy na lata 2021-2027 z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, Rządu RP, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, władz samorządowych, a także beneficjentów unijnych środków. W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Minęło prawie 20 lat od historycznej decyzji, która wpłynęła na życie nas wszystkich. Dzięki temu, jesteśmy dziś częścią wyjątkowej wspólnoty jaką jest Unia Europejska, u podstaw której leży poszanowanie praw i godności człowieka, równość, wolność, demokracja oraz praworządność. Tylko do tej pory Polska otrzymała ponad 154 mld euro na inwestycje z wielu obszarów. Członkostwo w Unii Europejskiej to jednak nie tylko korzyści finansowe, to również większe bezpieczeństwo, swoboda przemieszczania się, handlu i czerpania z wiedzy i doświadczeń innych państw.

Nowe możliwości dzięki pomocy z Unii Europejskiej

Przed nami otwierają się zupełnie nowe możliwości, które przyniosą fundusze europejskie z programów na lata 2021-2027. Polska jest największym beneficjentem środków z Polityki Spójności mającej na celu zmniejszanie dysproporcji rozwojowych. To ponad 76 mld euro, które przeznaczone zostaną na projekty infrastrukturalne, biznesowe, społeczno-edukacyjne i rozwijające rynek pracy z których efektów skorzystają mieszkańcy. Dzięki funduszom europejskim będą wspierane inwestycje przyczyniające się do realizacji celów:

 • Bardziej konkurencyjnej i inteligentnej Europy,
 • Bardziej przyjaznej dla środowiska niskoemisyjnej Europy,
 • Lepiej połączonej Europy,
 • Europy o silniejszym wymiarze społecznym,
 • Europy bliżej obywateli,
 • Łagodzenia skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimat.

Programy europejskie na lata 2021-2027

 • 16 programów regionalnych, w tym m.in.: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.
 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) – dofinansowanie działań z zakresu m.in.: bezpieczeństwa energetycznego, odnawialnych źródeł energii, ekologicznego transportu, ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony zdrowia.
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – dofinansowanie działań z zakresu badań
  i rozwoju, innowacyjności i konkurencyjności gospodarki.
 • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)– dofinansowanie działań na rzecz transformacji cyfrowej, m.in.: dostępu do szybkiego internetu, e-usług, cyberbezpieczeństwa, rozwoju kompetencji cyfrowych.
 • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) – dofinansowanie działań z zakresu m.in.: rozwoju rynku pracy, włączenia społecznego, usług zdrowotnych, edukacji, rozwoju ekonomii społecznej.
 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) – dofinansowanie działań realizowanych w pięciu województwach (podlaskim, lubelskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim i słabiej rozwiniętej części województwa mazowieckiego).
 • Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) – dofinansowanie paczek żywnościowych lub posiłków skierowanych do osób najuboższych i potrzebujących pomocy.
 • Fundusze Europejskie dla Rybactwa (PFER) – dofinansowanie działań z zakresu m.in.: zrównoważonego rybołówstwa, niebieskiej gospodarki, ochrony czystości morza.
 • Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (PTFE) – dofinansowanie działań wspierających realizację Polityki Spójności w kraju, m.in.: szkolenia i promocja funduszy europejskich.
 • Programy Interreg (Europejskiej Współpracy Terytorialnej) – dofinansowanie działań wspierających współpracę międzynarodową realizowane w ramach kilku programów, m.in.: Południowy Bałtyk, Polska-Słowacja, Polska-Saksonia, Polska-Ukraina, Polska-Czechy

Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Przed mieszkańcami Mazowsza otwierają się nowe możliwości. A wszystko to dzięki programowi „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027” (w skrócie FEM) z budżetem przekraczającym 2,09 mld euro na zrównoważony rozwój województwa. Program zatwierdzony przez Komisję Europejską 2 grudnia ubiegłego roku, został oficjalnie otwarty podczas 12. Forum Rozwoju Mazowsza (zobacz relację z inauguracji programu). Podczas inauguracji perspektywy unijnej na lata 2021-2027 w Polsce zorganizowanej natomiast 8 lutego br. na Zamku Królewskim
w Warszawie Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk odebrał z kolei oficjalnie certyfikat
z rąk Komisarz do spraw spójności i reform Elisy Ferreiry oraz Komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych Nicolasa Schmita.

Dzięki funduszom europejskim możliwa będzie realizacja inwestycji z zakresu m.in.: rozwoju transportu, wspierania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, transformacji energetycznej i dostosowania do zmian klimatu, cyfryzacji, inwestycji w obszarze kultury, ochrony zdrowia, czy też przejścia w kierunku gospodarki
o obiegu zamkniętym. Wsparcie obejmie również szereg działań społecznych, edukacyjnych i rozwijających mazowiecki rynek pracy. Po wieloletniej przerwie do programu regionalnego wrócą możliwości wsparcia turystyki, czy też gospodarki wodno-ściekowej. Pierwsze konkursy ogłoszone zostaną jeszcze w tym kwartale. Szczegóły dostępne będą na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Gdzie szukać informacji o konkursach o unijne dofinansowanie?


Skip to content