Eksperci FEM 2021-2027

Prawo i dokumenty:

Komisja Kwalifikacyjna dokonująca oceny formularzy zgłoszeniowych złożonych przez kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027

Uchwała 36/1/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dokonującej oceny formularzy zgłoszeniowych złożonych przez kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027.

Link do aktualnej uchwały Uchwała 36/1/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 maja 2024 r. – Witryna Mazovia.pl

Uchwała  879/490/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dokonującej oceny formularzy zgłoszeniowych złożonych przez kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027.

Uchwała 879/490/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2024 r. – Witryna Mazovia.pl

Zasady wyboru ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027

Uchwała nr 944/494/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Zasad wyboru ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027

Uchwała 944/494/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 maja 2024 r.

Wykaz kandydatów na ekspertów

Uchwała 61/463/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wykazu ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027

Uchwała 61/463/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2024 r. – Witryna Mazovia.pl

Wynagrodzenia ekspertów

Uchwała nr 1037/415/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w ocenie projektów złożonych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027

Uchwała 1037/415/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 czerwca 2023 r. – Witryna Mazovia.pl

Zapisy archiwalne:

Zasady wyboru ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027

Uchwała nr 1491/433/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2023 r. zmieniająca uchwałę nr 1708/360/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie Zasad wyboru ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027.

Uchwała 1491/433/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2023 r. – Witryna Mazovia.pl

Komisja Kwalifikacyjna dokonująca oceny formularzy zgłoszeniowych złożonych przez kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027

Uchwała  1916/448/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia13 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dokonującej oceny formularzy zgłoszeniowych złożonych przez kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027.

Uchwała 1916/448/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2023 r. – Witryna Mazovia.pl

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu ekspertów FEM 2021-2027

Termin składania zgłoszeń: od  6 września 2023 roku do 20 września 2023 roku

Ogłoszenie o naborze ekspertów FEM 2021-2027

  • Uchwała 1781/364/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2022 r.

Zgodnie z zapisami art. 131 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”, instytucja, która prowadzi wykaz kandydatów na ekspertów w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 poz. 818), w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy wdrożeniowej może wpisać danego kandydata na eksperta widniejącego w wykazie w dniu wejścia w życie ww. ustawy, do prowadzonego przez siebie wykazu ekspertów na lata 2021-2027.

Realizując zapisy ustawy wdrożeniowej Uchwałą Nr 1781/364/ 22 z dnia 29 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził  „wykaz ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027” – przepisując ekspertów do dziedziny, która odpowiada zakresem dziedzinie, w ramach której był on wpisany do „Wykazu kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020”.

https://mazovia.pl/pl/bip/zarzad/rejestr-uchwal-zarzadu/uchwala-178136422-zarzadu-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2022-11-29.html

Skip to content