Dzielnica Białołęka stawia na edukację. Pomogą Fundusze Europejskie.

Dzielnica Białołęka stawia na edukację. Pomogą Fundusze Europejskie.

26.10.2023

Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, wprowadzanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także nauczanie oparte na metodzie eksperymentu to główne założenia projektów, które już są realizowane w białołęckich szkołach podstawowych. Uczniowie korzystają z nowych możliwości nauki dzięki funduszom europejskim. Umowy na dofinansowanie z programu regionalnego na lata 2014-2020 podpisała Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych oraz zastępca burmistrza gminy Białołęka Izabela Ziątek.

Edukacja drogą do sukcesu

Fundusze Europejskie inwestują w rozwój nowoczesnej edukacji umożliwiając uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności w innowacyjny sposób. Dodatkowo udział w projektach inspiruje i motywuje do osiągania sukcesów, a to później ma pozytywny efekt na rynku pracy.

Dofinansowanie otrzymały trzy projekty, których beneficjentem jest Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Białołęka. Projekty są realizowane w następujących placówkach:

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej,
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego
  • Szkoła Podstawowa nr 361 im. Papcia Chmiela
  • Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344
  • Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • Szkoła Podstawowa nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego
  • Szkoła Podstawowa nr 356 im. Ryszarda Kaczorowskiego

“Edukacja wspierana przez fundusze europejskie to inwestycja w wiedzę, umiejętności i rozwój. Ten obszar jest niezwykle cenny, bo od najmłodszych lat kształcimy przyszłych pracowników i chcemy, by mieli jak najlepsze kompetencje”

Zdjęcie sylwetki

– podkreśla Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Uninych

Ze wsparcia skorzysta łącznie 360 uczniów oraz 36 nauczycieli. Dofinansowanie z programu regionalnego to kwota ponad 1,2 mln zł. Realizowane działania dotyczą m.in. udziału w zajęciach dodatkowych, których celem jest podnoszenie kompetencji kluczowych z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, nauk matematyczno-przyrodniczych i językowych. Dodatkowo uczniowie uczą się umiejętności uniwersalnych takich jak kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa. Odpowiednie wsparcie otrzymują także uczniowie ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością. Co jeszcze? Zajęcia logopedyczne, zajęcia psychoedukacyjne, wycieczki do Centrum Nauki Kopernik, pokazy naukowe i laboratorium kodowania.  Nauczyciele skorzystają z możliwości podniesienia swoich kompetencji zawodowych. W ramach przyznanego dofinansowania szkoły zakupią nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych, matematycznych i cyfrowych.


Skip to content