Dziękujemy za 12 lat pracy i zaangażowania na rzecz rozwoju Mazowsza

Dziękujemy za 12 lat pracy i zaangażowania na rzecz rozwoju Mazowsza

15.12.2023

Po 12 latach zarządzania Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych Dyrektor Mariusz Frankowski przyjął nominację na stanowisko Wojewody Mazowieckiego. Dziękujemy za pracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju Mazowsza dzięki możliwościom wynikającym z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Życzymy sukcesów na dalszej drodze zawodowej!

Trwa czwarta unijna perspektywa dla Polski, z której również Mazowsze korzysta ze środków na wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego. Mariusz Frankowski zajmuje się tematyką europejską i rozwoju terytorialnego od blisko 20 lat. Od 2011 roku zarządzał Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, instytucją odpowiedzialną obecnie za wdrażanie funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Wcześniej pełnił rolę Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
Od wielu lat zaangażowany w działania gremiów wspierających rozwój regionalny m.in.: Europejskiego Komitetu Regionów, Rad Inwestycyjnych Inicjatyw JEREMIE i JESSICA w województwie mazowieckim, a także Mazowieckiej Rady Innowacyjności.

Dziękujemy za zaangażowanie i życzymy dalszych sukcesów,

Zespół Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Program „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027” jest szansą na wsparcie tysięcy inwestycji poprawiających jakość życia mieszkańców. Ponad 9 mld zł z Unii Europejskiej pomoże w realizacji projektów infrastrukturalnych, biznesowych, naukowych, zdrowotnych, społeczno-edukacyjnych i rozwijających mazowiecki rynek pracy. A z efektów dofinansowanych działań skorzystamy wszyscy. I to jest właśnie #FEnomenUE.

Zachęcamy do odwiedzania nowej strony programu – www.funduszeUEdlamazowsza.eu – a także kont „Fundusze Europejskie dla Mazowsza” w mediach społecznościowych. Jesteśmy dostępni w serwisach Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram oraz Pinterest.

Dbamy o widoczność efektów Funduszy Europejskich w regionie!

Zespół Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych realizuje szereg działań mających na celu promowanie efektów inwestycji dofinansowanych przez Unię Europejską, m.in.:


Skip to content