Wzór umowy o dofinansowanie projektu z EFS+(Działanie 6.6 Priorytet VII (bez Działania 7.3 i 7.4) i Priorytet VIII – kw. ryczałtowe

25.06.2024

PROGRAM

FEM 2021-2027

W dniu 24 czerwca 2024 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 308/8/24 w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VI Działanie 6.6, Priorytetu VII (z wyłączeniem Działania 7.3, Działania 7.4) i Priorytetu VIII programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (kwoty ryczałtowe).

PROGRAM

FEM 2021-2027

Załączniki

  • zip   1.37 MB Data publikacji 25.06.2024 |
Wzór umowy o dofinansowanie projektu z EFS+ kw. rycz
Plik docx 33 stron 0.16 MB

Data publikacji 25.06.2024
Obowiązuje od 24.06.2024   

Skip to content