Wytyczne dotyczące zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027

24.05.2023

Kategoria

Wytyczne-i-zalecenia

PROGRAM

FEN 2021-2027

Poprzednie wersje głównego dokumentu

Poprzednie wersje dokumentu

Wytyczne określają sposób opracowania wybranych elementów studium wykonalności, w tym kwestie dotyczące przeprowadzania analizy finansowej i analizy ekonomicznej projektów inwestycyjnych. Dokument zawiera również wskazania dotyczące specyfiki projektów hybrydowych, tj. łączących formułę partnerstwa publiczno-prywatnego z dofinansowaniem ze środków UE.

Wytyczne obowiązują od dnia 27 marca 2023 r.

Poprzednie wersje dokumentu

Kategoria

Wytyczne-i-zalecenia

PROGRAM

FEN 2021-2027

Załączniki

Plik pdf 80 stron 0.46 MB

Data publikacji 24.05.2023
Obowiązuje od 27.03.2023   

Skip to content