Wytyczne dotyczące warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027

24.03.2023

Kategoria

Wytyczne-i-zalecenia

PROGRAM

FEM 2021-2027

Celem Wytycznych jest zapewnienie jednolitych reguł wykorzystania CST2021 na potrzeby zarządzania finansowego, monitorowania, kontroli, audytu i ewaluacji oraz formy informacji, jakie będą przekazywane z wykorzystaniem tego systemu w związku z realizacją programów. Wytyczne obowiązują właściwe instytucje w odniesieniu do programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Interreg, dla których instytucja zarządzająca została ustanowiona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kategoria

Wytyczne-i-zalecenia

PROGRAM

FEM 2021-2027

Załączniki

  • docx   39 strony   0.16 MB Data publikacji 24.03.2023 |
  • xlsx   0.11 MB Data publikacji 24.03.2023 |
Plik pdf 45 stron 0.28 MB

Data publikacji 24.03.2023
Obowiązuje od 08.02.2023   

Skip to content