Wytyczne dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027

28.07.2023

Kategoria

Wytyczne-i-zalecenia

PROGRAM

FEM 2021-2027

Wytyczne ujednolicają sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości oraz sposób obliczania korekt finansowych. Wytyczne zawierają również w załączniku tzw. taryfikator, czyli tabele określające stawki korekt finansowych za nieprawidłowości w realizacji zamówień.

Wytyczne są stosowane od dnia 17 lipca 2023 r.

Kategoria

Wytyczne-i-zalecenia

PROGRAM

FEM 2021-2027

Załączniki

Plik pdf 54 stron 0.30 MB

Data publikacji 28.07.2023
Obowiązuje od 17.07.2023   

Skip to content