Wytyczne dotyczące realizacji zasady partnerstwa na lata 2021-2027

24.03.2023

Kategoria

Wytyczne-i-zalecenia

PROGRAM

FEM 2021-2027

Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji programów na lata 2021-2027. Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitego sposobu realizacji zasady partnerstwa zgodnie z prawem UE i skutecznego zaangażowania partnerów w programowanie, wdrażanie, monitorowanie i ewaluację funduszy polityki spójności UE.

Kategoria

Wytyczne-i-zalecenia

PROGRAM

FEM 2021-2027

Załączniki

  • xlsx   0.09 MB Data publikacji 24.03.2023 |
Plik pdf 41 stron 0.24 MB

Data publikacji 24.03.2023
Obowiązuje od 17.11.2022   

Skip to content