Wytyczne dotyczące monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027

24.03.2023

Kategoria

Wytyczne-i-zalecenia

PROGRAM

FEM 2021-2027

Celem wytycznych jest ustanowienie ogólnych zasad w zakresie monitorowania postępu rzeczowego, wspólnych dla wszystkich programów na lata 2021-2027, niezbędnych do monitorowania polityki spójności na poziomie UP.

Kategoria

Wytyczne-i-zalecenia

PROGRAM

FEM 2021-2027

Załączniki

Plik pdf 44 stron 0.26 MB

Data publikacji 24.03.2023
Obowiązuje od 27.10.2022   

Skip to content