Wytyczne dotyczące kwalifikowalności 2021-2027

24.03.2023

Kategoria

Kwalifikowalnosc-wydatkow, Wytyczne-i-zalecenia

PROGRAM

FEM 2021-2027

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla EFS+, EFRR, FS i FST.

Kategoria

Kwalifikowalnosc-wydatkow, Wytyczne-i-zalecenia

PROGRAM

FEM 2021-2027

Załączniki

Plik pdf 83 stron 0.39 MB

Data publikacji 24.03.2023
Obowiązuje od 25.11.2022   

Skip to content