Wytyczne dotyczące korzystania z usług ekspertów w programach na lata 2021-2027

24.03.2023

Kategoria

Wytyczne-i-zalecenia

PROGRAM

FEM 2021-2027

Wytyczne określają, jak stosować przepisy dotyczące ekspertów uczestniczących w wyborze projektów, procedurze odwoławczej oraz zadaniach instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu. Zawierają postanowienia o tworzeniu i prowadzeniu wykazów ekspertów, zasadach korzystania z usług ekspertów oraz warunkach zapewnienia ich bezstronności.

Kategoria

Wytyczne-i-zalecenia

PROGRAM

FEM 2021-2027

Załączniki

  • xlsx   0.13 MB Data publikacji 24.03.2023 |
Plik pdf 18 stron 0.17 MB

Data publikacji 24.03.2023
Obowiązuje od 08.12.2022   

Skip to content