Wytyczne dotyczące komitetów monitorujących na lata 2021-2027

24.03.2023

Kategoria

Wytyczne-i-zalecenia

PROGRAM

FEM 2021-2027

Wytyczne określają, jak stosować przepisy dotyczące komitetów monitorujących. Zawierają postanowienia w zakresie m.in. zasad funkcjonowania komitetów, ich składu, wymogów dla przedstawicieli podmiotów wchodzących w skład komitetów, ustanawiania komitetów, ich zadań, trybu działania i finansowania funkcjonowania, a także praw i obowiązków członka i zastępcy członka komitetu.

Kategoria

Wytyczne-i-zalecenia

PROGRAM

FEM 2021-2027

Załączniki

Plik pdf 37 stron 0.23 MB

Data publikacji 24.03.2023
Obowiązuje od 04.10.2022   

Skip to content