Wytyczne dotyczące komitetów monitorujących na lata 2021-2027

24.03.2023

Wytyczne zostały wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079)

Plik pdf 37 stron 0.21 MB

Data publikacji 24.03.2023
Obowiązuje od 19.09.2023   

Skip to content