Strategia komunikacji Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027

23.06.2023

PROGRAM

FEM 2021-2027

TAGI

Fundusze Europejskie

Strategia komunikacji Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 określa cele, sposoby ich weryfikacji oraz spójne zasady i standardy działań informacyjno-promocyjnych nt. Funduszy Europejskich oraz Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 do 2030 roku. Definiuje grupy docelowe. Obowiązuje wszystkie instytucje, które odpowiadają za wykorzystanie środków unijnych wraz ze środkami krajowymi, w tym także podmioty zewnętrzne (w tym  beneficjenci) realizujące działania komunikacyjne Funduszy Europejskich.

PROGRAM

FEM 2021-2027

TEMAT

Fundusze Europejskie
Plik pdf 54 stron 1.85 MB

Obowiązuje od 19.06.2023   

Skip to content