Podręcznik MFIPR dot. zasad udzielania zamówień publicznych w ramach projektów unijnych 2021-2027.  

16.10.2023

PROGRAM

FEM 2021-2027

IZ FEM 2021-2027 informuje, że na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/ofunduszach/ dokumenty/wytyczne-dotyczace-kwalifikowalnosci-2021-2027 zamieszczona została publikacja pt. „Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik beneficjenta i wnioskodawcy programów polityki spójności 2021- 2027”. Jest to aktualizacja dotychczasowego materiału, dotyczącego perspektywy 2014-2020. Tzw. Podręcznik zamówień został dostosowany do uregulowań Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 oraz wymogów Bazy Konkurencyjności (BK2021).

PROGRAM

FEM 2021-2027
Plik pdf 84 stron 1.06 MB

Data publikacji 16.10.2023

Skip to content