Nowelizacja Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027

31.10.2023

MFiPR udostępnia projekt zmienionych Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027. Zmiana Wytycznych spowodowana jest w szczególności pilną koniecznością dostosowania ich zapisów do znowelizowanych przepisów ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, które wchodzą w życie 1 listopada 2023 r. Uwagi do projektu prosimy przesyłać na adres: Joanna.Bogaj-Maciejewska@mfipr.gov.pl (wyłącznie na załączonym formularzu uwag) do 14 listopada 2023 r.Ze względu na pilną potrzebę wprowadzenia zmian wynikających z ww. ustawy oraz fakt, że aktualnie obowiązująca wersja wytycznych podlegała opiniowaniu, prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie do zmienianych zapisów. Podstawa prawna: art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 1079).

Załączniki

Plik docx 125 stron 0.22 MB

Data publikacji 31.10.2023

Skip to content