Do 7 sierpnia wydłużamy nabór wniosków na modernizację energetyczną budynków w regionie mazowieckim regionalnym 

Do 7 sierpnia wydłużamy nabór wniosków na modernizację energetyczną budynków w regionie mazowieckim regionalnym 

05.06.2024

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przedłużyła nabór wniosków na modernizację energetyczną budynków w regionie mazowieckim regionalnym (RMR). Nowy termin składania wniosków to 7 sierpnia 2024 roku. To doskonała okazja, aby uzyskać dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej budynków komunalnych, zabytkowych oraz użyteczności publicznej. 

Konkurs odbywa się w ramach Działania 2.1 Efektywność energetyczna, typ projektów: Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.  Na realizację projektów w tym naborze przeznaczono ponad 61 mln zł!  

Kto może wziąć udział w konkursie? 

Uprawnione do składania wniosków są Jednostki Samorządu Terytorialnego. Projekty muszą być realizowane w regionie mazowieckim regionalnym, który obejmuje powiaty: białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grójecki, kozienicki, lipski, łosicki, makowski, mławski, ostrołęcki, ostrowski, płocki, płoński, przasnyski, przysuski, pułtuski, radomski, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, węgrowski, wyszkowski, żuromiński, zwoleński, żyrardowski. 

W ramach naboru wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu. 

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie w ramach tego naboru? 

Wsparcie będzie udzielane na:

Kompleksowe działania poprawiające efektywność energetyczną budynków komunalnych, zabytkowych oraz użyteczności publicznej. 
Termomodernizację, z wymogiem zwiększenia efektywności energetycznej o co najmniej 30% (nie dotyczy budynków zabytkowych). 
Inwestycje w urządzenia grzewcze zasilane paliwami innymi niż węglowe, oparte na odnawialnych i niskoemisyjnych źródłach energii. 
Instalację OZE, z mocą dostosowaną do potrzeb budynku. 
Systemy zarządzania energią, zwiększające autokonsumpcję i optymalizujące zużycie energii. 

Projekt może otrzymać dofinansowanie od 500 000 PLN do 5 000 000 PLN.

Ważne

Projekty muszą być zgodne z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r., dotyczącym pomocy publicznej na środki wspierające efektywność energetyczną oraz energię ze źródeł odnawialnych.

Czas trwania konkursu i sposób składania wniosków: 

Nabór wniosków trwa od 10 maja 2024 r. do 7 sierpnia 2024 r. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy przesłać za pomocą systemu MEWA 2.0. Szczegółowa dokumentacja jest dostępna na stronie naboru FEMA.02.01-IP.01-036/24 dla regionu RMR. 

Potrzebujesz pomocy? 

Jeśli masz pytania, to skontaktuj się z najbliższym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich lub zadzwoń na infolinię: 801 101 101. 

Nie przegap tej szansy i złóż wniosek o dofinansowanie do 7 sierpnia 2024 roku! 


Skip to content