Do 24 lipca przedłużamy termin naboru wniosków o dofinansowanie na rewitalizację zabytków! 

Do 24 lipca przedłużamy termin naboru wniosków o dofinansowanie na rewitalizację zabytków! 

12.06.2024

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza, że termin składania wniosków o dofinansowanie na rewitalizację obiektów zabytkowych na obszarach miejskich został przedłużony do 24 lipca! Jeśli masz pomysł na rewitalizację historycznych budynków i miejsc, teraz zyskujesz dodatkowy czas, aby skorzystać z dostępnych funduszy europejskich. 

O co chodzi? 

Od 8 maja można ubiegać się o dofinansowanie na projekty rewitalizacji zabytków na obszarach miejskich. Do rozdysponowania jest ponad 76,4 mln zł, z czego ponad 60 mln zł przeznaczono dla regionu mazowieckiego regionalnego, a ponad 16,4 mln zł dla regionu warszawskiego stołecznego. 

Uprawnione podmioty: 

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego 
 • Uczelnie wyższe 
 • Kościoły i związki wyznaniowe 
 • Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej 
 • Lokalne Grupy Działania 
 • Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, TBS 
 • Organizacje pozarządowe 
 • Partnerstwa instytucji pozarządowych 
 • Instytucje integracji i pomocy społecznej 
 • Instytucje kultury 
 • Instytucje rynku pracy 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

Wsparcie można uzyskać na: 

Konserwację, renowację, rewaloryzację, modernizację i adaptację historycznych budynków i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem 
Ochronę i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków 
Zabezpieczenie zabytków przed zniszczeniem lub kradzieżą 
Usuwanie barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami 

Ważne

Projekt musi być realizowany na terenie miejskim, czyli w gminach miejskich i miejsko-wiejskich. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty wynikające z gminnych programów rewitalizacji, wpisanych do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. Ponadto obiekt lub obszar musi być objęty ochroną prawną i konserwatorską, lub wpisany do gminnej ewidencji zabytków. 

Finansowanie naboru 

Na działania przewidziano ponad 76,4 mln zł, w tym ponad 60 mln zł dla regionu mazowieckiego regionalnego oraz ponad 16,4 mln zł dla regionu warszawskiego stołecznego. Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 5 000 000 PLN, a minimalna to 100 000 PLN. 

Jak aplikować? 

Wnioski można składać do 24 lipca 2024 r. za pomocą systemu MEWA 2.0.

Szczegółowa dokumentacja jest dostępna na stronie naboru FEMA 09.01-IP.01-034/24 dla regionu RMR oraz RWS

Masz pytania o ten konkurs? 

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z najbliższym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich lub zadzwoń na infolinię: 801 101 101. 

Nie przegap szansy na uzyskanie wsparcia na rewitalizację zabytków! Przedłużony termin daje więcej czasu na przygotowanie wniosku – skorzystaj z tej możliwości już dziś! 


Skip to content