Do 2 października przedłużamy termin naboru wniosków o dofinansowanie na rewitalizację obszarów zdegradowanych!

Do 2 października przedłużamy termin naboru wniosków o dofinansowanie na rewitalizację obszarów zdegradowanych!

04.07.2024

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza, że termin składania wniosków o dofinansowanie na rewitalizację obszarów zdegradowanych został przedłużony do 2 października! Jeśli chcesz skorzystać z dostępnych środków finansowych, masz dodatkowy czas, aby złożyć wniosek! 

O co chodzi z rewitalizacją obszarów zdegradowanych? 

Głównym celem projektu jest wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich. 

Kto może aplikować? 

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego, 
 • Uczelnie wyższe, 
 • Kościoły i związki wyznaniowe, 
 • Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej, 
 • Lokalne Grupy Działania, 
 • Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, 
 • TBS, 
 • Organizacje pozarządowe, 
 • Partnerstwa instytucji pozarządowych, 
 • Instytucje integracji i pomocy społecznej, 
 • Instytucje kultury, 
 • Instytucje rynku pracy, 
 • Podmioty ekonomii społecznej. 

W ramach naboru wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

Wsparcie udzielane będzie na projekty w zakresie: 

 • renowacji, rewaloryzacji, modernizacji, adaptacji i wyposażenia istniejącej zabudowy na cele gospodarcze, społeczne, edukacyjne, kulturowe, rekreacyjne oraz mieszkalne (szczególnie z uwzględnieniem zastosowania rozwiązań energooszczędnych), 
 • renowacji, rewaloryzacji, modernizacji tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego, 
 • uporządkowania, zagospodarowania oraz przywracania funkcji społecznych przestrzeni publicznych, wokół których można koncentrować działalność gospodarczą – wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu. 

Intensywność wsparcia i finansowanie

 • Region Mazowiecki Regionalny (RMR): dofinansowanie maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku wyrażenia zgody MFiPR maksymalnie 5% środków UE zostanie zastąpione środkami BP. W projektach z pomocą publiczną na kulturę dofinansowanie wynosi maksymalnie 80% wydatków kwalifikowalnych.
 • Region Warszawski Stołeczny (RWS): dofinansowanie maksymalnie 50%. W przypadku wyrażenia zgody MFiPR dofinansowanie zostanie zwiększone o maksymalnie 15% ze środków BP dla gmin o wartości wskaźnika G na 2024 r. poniżej wartości dla województwa mazowieckiego (3986,59 PLN).
 • Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach naboru: 5 000 000 PLN.
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 100 000 PLN.

Jak aplikować? 

Wnioski można składać do 2 października 2024 r. za pomocą systemu MEWA 2.0. Szczegółowa dokumentacja jest dostępna na stronie naboru FEMA 09.01-IP.01-023/24

Potrzebujesz pomocy? 

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z najbliższym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich lub zadzwoń na infolinię: 801 101 101. 

Nie przegap szansy na uzyskanie wsparcia na rewitalizację zabytków! Przedłużony termin daje więcej czasu na przygotowanie wniosku – skorzystaj z tej możliwości już dziś! 


Skip to content