Dane kontaktowe

Kontakt telefoniczny z członkami Zespołu:

Zespół do spraw rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie gmin województwa mazowieckiego działający w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UM WM w Warszawie

e-mail: wykaz.rewitalizacja@mazovia.pl

Kontakt telefoniczny z członkami Zespołu w sprawie Wykazu gminnych programów rewitalizacji i wpisu do Wykazu:

tel: 22 597-97-79  lub  22 511-74-07

Skip to content