Centrum geoprzestrzennych analiz naukowych otwarte – pomogły Fundusze Europejskie

Centrum geoprzestrzennych analiz naukowych otwarte – pomogły Fundusze Europejskie

22.06.2023

Politechnika Warszawska z sukcesem zakończyła realizację projektu, który ułatwi opracowywanie nowych modeli i algorytmów analizy danych geoprzestrzennych i satelitarnych. Zaawansowana infrastruktura informatyczna, nowoczesne laboratoria i ogromne możliwości dla rozwoju nauki. Wsparcie sektora naukowo-badawczego w tak dużym zakresie, możliwe jest tylko dzięki Funduszom Europejskim. To już kolejny projekt na Mazowszu, który realnie wpłynie na rozwój takich dziedzin gospodarki jak przemysł i usługi. Tak Unia Europejska wspiera innowacje w naszym regionie.

Konferencja podsumowująca projekt pn. „Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych wraz z laboratoriami testowania/certyfikacji produktów geomatycznych (CENAGIS)” była okazją do pokazania efektów wieloletniej pracy zespołu naukowego i projektowego z Politechniki Warszawskiej. Dzięki funduszom europejskim, naukowo-badawcza mapa Warszawy i Mazowsza wzbogaciła się o najnowocześniejszą infrastrukturę informatyczną, która pozwoli na prowadzenie analiz geoprzestrzennych oraz obliczeń satelitarnych typu spatial big data.

Otwierany projekt ma nie tylko wymiar lokalny, ale i europejski. Ten projekt jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stoją przed Mazowszem, przed Polską, całą Europą, a nawet światem – powiedział Bartłomiej Balcerzyk Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce – Od wejścia Polski do Unii Europejskiej, a niedawno świętowaliśmy 20-lecie referendum akcesyjnego, Polska jest największym beneficjentem unijnej Polityki Spójności – podkreślił Przedstawiciel KE.

Charakter projektu CENAGIS jest wspólny dla całego środowiska akademickiego zajmującego się szeroko rozumianą geomatyką w Polsce. W celu koordynacji badań, utworzono Sieć Naukową Analiz Geoprzestrzennych, która obecnie zrzesza 24 jednostki badawcze z całej Polski.

“Centrum Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych to nie jest tylko laboratorium dla wydziału. To jest coś, co widzimy znacznie szerzej, jako miejsce naukowych spotkań i wspólnych badań dla różnych jednostek, ponieważ ma to być jednostka otwarta dla wszystkich”

– podkreślał prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba Rektor Politechniki Warszawskiej.

Nowe wyzwania

W ramach projektu, w podwarszawskim Józefosławiu powstały laboratoria wzorcowania, kalibracji, certyfikacji instrumentów pomiarowych wykorzystywanych w pozyskiwaniu geoinformacji oraz laboratoria testowania aplikacji geoinformacyjnych oraz danych przestrzennych. Aby w pełni wykorzystać potencjał Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego w Józefosławiu, naukowcy będą poszerzać współpracę z innymi jednostkami naukowymi w Polsce i zagranicą.

“Mieliśmy wcześniej zaplanowaną strategię i plan działania. Wiedzieliśmy, że w zakresie geoinformacji pojawiają się nowe wyzwania, zupełnie inne niż w poprzednich latach. Wiedzieliśmy też, że musimy wzmocnić współpracę naszego wydziału z innymi jednostkami naukowymi w Polsce, za granicą, ale też z firmam”

 – mówił dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. Uczelni, Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z gospodarką Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Możliwości Laboratoriów

Powstałe nowoczesne przestrzenie to Laboratorium testowania odbiorników GNSS, Laboratorium testowania aplikacji nawigacyjnych i lokalizacyjnych, Laboratorium wzorcowania parametrów dalmierzy optoelektronicznych​, Laboratorium kalibracji skanerów laserowych i kamer cyfrowych, Laboratorium przetwarzania i integracji wielosensorowych danych lotniczych i satelitarnych (2D i 3D) oraz Pola testowe UAV. Więcej szczegółów na temat wykorzystywania laboratoriów znajduje się na stronie https://cenagis.edu.pl/

Jak wykorzystać platformę IT CENAGIS?

“Tylko w ostatnim okresie mapa naukowo-badawcza Mazowsza, w szczególności Warszawy, poszerzyła się o kolejne zrealizowane z wsparciem Unii Europejskiej inwestycje w obszarach medycyny, edukacji i motoryzacji. Teraz przyszedł czas na obszar geoinformacji, czyli projekt CENAGIS. Co ważne, nie jest to jedyny projekt Politechniki Warszawskiej wspierany dzięki funduszom europejskim z programu regionalnego. Na przestrzeni ostatnich dwóch perspektyw unijnych uczelnia otrzymała ponad 150 mln zł dofinansowania, co pokazuje rolę finansowania europejskiego w rozwoju nauki w Polsce”

Zdjęcie sylwetki

– zaznaczał Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Przed centrum otwierają się nowe możliwości do współpracy np.

  • z Akceleratorem Innowacji Obronnych NATO. CENAGIS będzie pełniło rolę centrum testowego dla firm tworzących technologie podwójnego zastosowania.
  • udział w projekcie European Digital Innovation Hub of the Mazovia Macroregion. CENAGIS będzie pełniło rolę centrum testowego z zakresu big data dla firm, demonstrator technologii, prowadzenie szkoleń. (realizacja w 2024 roku).

Skip to content