24 października 2022 r. projekt programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (wersja 1.1) został przekazany do Komisji Europejskiej

25.10.2022


Skip to content