Blok Test

UWAGA ZMIANA REGULAMINU NABORU 8.1 NR FEMA 719387462024249872 23/24

Zobacz Tweety MJWPU
Zobacz pozostałe wpisy

Wytyczne dotyczące komitetów monitorujących na lata 2021-2027
Plik pdf
.
37 stron
.
0.21 MB

opis

test
Plik pdf
.
45 stron
.
1.23 MB

test
Plik pdf
.
58 stron
.
0.68 MB
Inne formaty:
.
.

Komunikaty

SZKOLENIE STACJONARNE 1.12.2023- Przegląd programów Krajowych w perspektywie finansowej 2021-2027 w tym: FENG, FEnIKS, FERS, FERC. Omówienie zasad horyzontalnych w perspektywie 2021-2027publikacja 27.11.2023
12. Formularz Informacji Przedstawianych Przy Ubieganiu Sie O Pomoc De Minimis(1) Nazwa pliku
Plik xlsx
.
.
0.07 MB
Inne formaty: XLSX 0.07 MB
.
Data publikacji 04.01.2024

opisopisopisopisopisopis

Tytuł

block test


Plik pdf
.
44 stron
.
4.56 MB
Inne formaty: PDF 0.14 MB
.
XLS 0.01 MB
.
Data publikacji 02.08.2023

Informacja o zakończonej ocenie formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonychw ramach naboru FEMA.02.05-IP.01-008/23 Działanie 2.5. Gospodarka wodno-ściekowa, Typ projektów „Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej”, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Uprzejmie informujemy, iż Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zakończyła ocenę formalną wniosków złożonych w ramach naboru FEMA.02.05-IP.01-008/23 Działanie 2.5. Gospodarka wodno-ściekowa, Typ projektów „Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej”, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. W ramach naboru zostały złożone 2 wnioski, które w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej otrzymały ocenę pozytywną. Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym kierowane są […]publikacja 16.01.2024
Skip to content